અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

GSSSB Surveyor Exam (Advt No.: 161/201819) Revised Final Answer Key Declared 2021Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) has published Revised Final Answer Key for the post of Surveyor Exam (Advt No.: 161/201819) 2021, Check below for more details.Post: Surveyor 

Advt No.: 161/201819

The exam was held on 04-04-2021

For more details: Click Here
You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting