અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

આજના બજાર ભાવ ( ૧૦-૦૫-૨૦૨૧ - સોમવાર) | ગુજરાત APMC માર્કેટયાર્ડ ભાવ ૨૦૨૧

તારીખ: ૧૦/૦૫/૨૦૨૧

દિવસ: સોમવાર 

દરેક ભાવ પ્રતી ૨૦ કિલો ના છે.

રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | આજના બજાર ભાવ ( ૧૦-૦૫-૨૦૨૧ - સોમવાર)

આજના બજાર ભાવ ( ૧૦-૦૫-૨૦૨૧ - સોમવાર) | ગુજરાત APMC માર્કેટયાર્ડ ભાવ ૨૦૨૧

ભાવનગર માર્કેટયાર્ડ ભાવ | આજના બજાર ભાવ ( ૧૦-૦૫-૨૦૨૧ - સોમવાર)

આજના બજાર ભાવ ( ૧૦-૦૫-૨૦૨૧ - સોમવાર) | ગુજરાત APMC માર્કેટયાર્ડ ભાવ ૨૦૨૧

જામનગર માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021

આજના બજાર ભાવ ( ૧૦-૦૫-૨૦૨૧ - સોમવાર) | ગુજરાત APMC માર્કેટયાર્ડ ભાવ ૨૦૨૧

અમરેલી માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021

આજના બજાર ભાવ ( ૧૦-૦૫-૨૦૨૧ - સોમવાર) | ગુજરાત APMC માર્કેટયાર્ડ ભાવ ૨૦૨૧

ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021

આજના બજાર ભાવ ( ૧૦-૦૫-૨૦૨૧ - સોમવાર) | ગુજરાત APMC માર્કેટયાર્ડ ભાવ ૨૦૨૧

રાજકોટ- શાક માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021

આજના બજાર ભાવ ( ૧૦-૦૫-૨૦૨૧ - સોમવાર) | ગુજરાત APMC માર્કેટયાર્ડ ભાવ ૨૦૨૧


અમરેલી શાક માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021

આજના બજાર ભાવ ( ૧૦-૦૫-૨૦૨૧ - સોમવાર) | ગુજરાત APMC માર્કેટયાર્ડ ભાવ ૨૦૨૧


જુનાગઢ માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021

આજના બજાર ભાવ ( ૧૦-૦૫-૨૦૨૧ - સોમવાર) | ગુજરાત APMC માર્કેટયાર્ડ ભાવ ૨૦૨૧


બોટાદ માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021

આજના બજાર ભાવ ( ૧૦-૦૫-૨૦૨૧ - સોમવાર) | ગુજરાત APMC માર્કેટયાર્ડ ભાવ ૨૦૨૧


વિસનગર માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021

આજના બજાર ભાવ ( ૧૦-૦૫-૨૦૨૧ - સોમવાર) | ગુજરાત APMC માર્કેટયાર્ડ ભાવ ૨૦૨૧


ડીસા માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021

આજના બજાર ભાવ ( ૧૦-૦૫-૨૦૨૧ - સોમવાર) | ગુજરાત APMC માર્કેટયાર્ડ ભાવ ૨૦૨૧


હિંમતનગર માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021

આજના બજાર ભાવ ( ૧૦-૦૫-૨૦૨૧ - સોમવાર) | ગુજરાત APMC માર્કેટયાર્ડ ભાવ ૨૦૨૧


ઊંજા માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021

આજના બજાર ભાવ ( ૧૦-૦૫-૨૦૨૧ - સોમવાર) | ગુજરાત APMC માર્કેટયાર્ડ ભાવ ૨૦૨૧


મોરબી માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021

આજના બજાર ભાવ ( ૧૦-૦૫-૨૦૨૧ - સોમવાર) | ગુજરાત APMC માર્કેટયાર્ડ ભાવ ૨૦૨૧


મહુવા માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021

આજના બજાર ભાવ ( ૧૦-૦૫-૨૦૨૧ - સોમવાર) | ગુજરાત APMC માર્કેટયાર્ડ ભાવ ૨૦૨૧


તળાજા માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021

આજના બજાર ભાવ ( ૧૦-૦૫-૨૦૨૧ - સોમવાર) | ગુજરાત APMC માર્કેટયાર્ડ ભાવ ૨૦૨૧હળવદ માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021

આજના બજાર ભાવ ( ૧૦-૦૫-૨૦૨૧ - સોમવાર) | ગુજરાત APMC માર્કેટયાર્ડ ભાવ ૨૦૨૧


પાટડી માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021

આજના બજાર ભાવ ( ૧૦-૦૫-૨૦૨૧ - સોમવાર) | ગુજરાત APMC માર્કેટયાર્ડ ભાવ ૨૦૨૧


રાપર માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021

આજના બજાર ભાવ ( ૧૦-૦૫-૨૦૨૧ - સોમવાર) | ગુજરાત APMC માર્કેટયાર્ડ ભાવ ૨૦૨૧


ભુજ માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021

આજના બજાર ભાવ ( ૧૦-૦૫-૨૦૨૧ - સોમવાર) | ગુજરાત APMC માર્કેટયાર્ડ ભાવ ૨૦૨૧


મેંદરડા માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021

આજના બજાર ભાવ ( ૧૦-૦૫-૨૦૨૧ - સોમવાર) | ગુજરાત APMC માર્કેટયાર્ડ ભાવ ૨૦૨૧


વેરાવળ માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021

આજના બજાર ભાવ ( ૧૦-૦૫-૨૦૨૧ - સોમવાર) | ગુજરાત APMC માર્કેટયાર્ડ ભાવ ૨૦૨૧


વઢવાણ માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021

આજના બજાર ભાવ ( ૧૦-૦૫-૨૦૨૧ - સોમવાર) | ગુજરાત APMC માર્કેટયાર્ડ ભાવ ૨૦૨૧


જેતપુર માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021

આજના બજાર ભાવ ( ૧૦-૦૫-૨૦૨૧ - સોમવાર) | ગુજરાત APMC માર્કેટયાર્ડ ભાવ ૨૦૨૧


વાંકાનેર માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021કાલાવડ માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021જસદણ માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021સાવરકુંડલા માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021ડીસા શાક માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021પોરબંદર માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021જમખાંભાળિયા માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021વિસાવદર માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021જામજોધપુર માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021અંજાર માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021ધ્રોલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021ભચાઉ માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021મોડાસા માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021કોડીનાર માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021પાલનપુર માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021વિજાપુર માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021મહેસાણા માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021ઇડર માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021માણસા માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021કાલોલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021વિરમગામ માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021વાસણા માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021ખંભાત માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021ગોધરા માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021દાહોદ માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021સુરત માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021પેટલાદ માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021અંકલેશ્વર માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021સિદ્ધપુર માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021મોરબી શાક માર્કેટયાર્ડ ભાવ 2021
APMC માર્કેટિંગ યાર્ડ વિશે | About APMC Market Yard

કૃષિ પેદાશ બજાર સમિતિ (એપીએમસી) એ ભારતના રાજ્ય સરકારો દ્વારા સ્થાપિત કરાયેલ એક માર્કેટિંગ બોર્ડ છે જે સુનિશ્ચિત કરવા માટે કે મોટા રિટેલરો દ્વારા ખેડુતોના શોષણથી સુરક્ષિત છે, તેમજ ખેતીની છૂટક કિંમત ફેલાવવાનું સુનિશ્ચિત કરવું તે અતિશય ઉચ્ચ સ્તર સુધી પહોંચતું નથી. એપીએમસી રાજ્યો દ્વારા કૃષિ પેદાશ માર્કેટિંગ રેગ્યુલેશન (એપીએમઆર) અધિનિયમ અપનાવવા દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે.


2020 સુધી, કૃષિ પેદાશોનું પ્રથમ વેચાણ ફક્ત એપીએમસીના માર્કેટયાર્ડ્સ (મંડીઓ) પર થઈ શકે છે. જો કે, 2020 પછી ખેડુતોના પેદાશ વેપાર અને વાણિજ્ય (બotionતી અને સુવિધા) અધિનિયમ પસાર થતાં, જેણે ખેડૂતોને એપીએમસી મંડીઓની બહાર તેમજ ભારતના વિવિધ રાજ્યોમાં વેચવાની મંજૂરી આપી.


1947 માં આઝાદી પહેલાં, કૃષિ માર્કેટિંગ સાથે સંબંધિત સરકારની નીતિની સૌથી મોટી ચિંતા ગ્રાહકો માટે ખાદ્ય અને ઉદ્યોગ માટેના કૃષિ-કાચા માલના ભાવને ધ્યાનમાં રાખવી હતી. જો કે, આઝાદી પછી, ખેડૂતોના હિતનું રક્ષણ કરવાની અને કૃષિ ચીજવસ્તુઓના ઉત્પાદનમાં વધારો કરવા તેમને પ્રોત્સાહક ભાવો આપવાની જરૂરિયાત .ભી થઈ. દેશભરમાં સામાન્ય બાબત એ છે કે સ્થાનિક પૈસા આપનારાઓ ખેડુતને વ્યાજ રૂપે, ફેંકી દેવાના ભાવે ઊંચા પ્રમાણમાં અનાજ મેળવે છે. 


કૃષિ માર્કેટિંગ સિસ્ટમમાં અયોગ્ય નીચા ભાવો, માર્કેટિંગના વધુ ખર્ચ અને ઉપજને નોંધપાત્ર શારીરિક નુકસાન જેવા કે ખેડુતોએ જે ખામીઓનો સામનો કરવો પડ્યો તે ઓળખીને - ભારત સરકારે દેખરેખ રાખવા માટે કોઈ વ્યવસ્થા સ્થાપિત કરવાની આશામાં ઘણા ફરજિયાત નિયમો રજૂ કર્યા. બજાર આચાર. પ્રાથમિક કૃષિ પેદાશોના બજારોના નિયમન અને વિકાસને સંસ્થાકીય નવીનીકરણ તરીકે લેવામાં આવ્યા હતા, અને સારી જથ્થાબંધ માર્કેટ યાર્ડ્સના નિર્માણને પ્રાથમિક જથ્થાબંધ બજારોમાં વ્યવહારના નિયમન માટે આવશ્યક આવશ્યકતા તરીકે માનવામાં આવતું હતું. 


ગુજરાત માર્કેટિંગ યાર્ડ લિસ્ટ ૨૦૨૧

સિદ્ધપુર માર્કેટયાર્ડ ભાવ | મોરબી-શાક માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ભુજ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | મેંદરડા માર્કેટયાર્ડ ભાવ | વેરાવળ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | વઢવાણ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | જેતપુર માર્કેટયાર્ડ ભાવ | વાંકાનેર માર્કેટયાર્ડ ભાવ | કાલાવડ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | અંજાર માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ભચાઉ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | મોડાસા માર્કેટયાર્ડ ભાવ | પાલનપુર માર્કેટયાર્ડ ભાવ | વિજાપુર માર્કેટયાર્ડ ભાવ | મહેસાણા માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ઇડર માર્કેટયાર્ડ ભાવ | માણસા માર્કેટયાર્ડ ભાવ | કાલોલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | વિરમગામ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | વાસણા માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ખંભાત માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ગોધરા માર્કેટયાર્ડ ભાવ | દાહોદ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | સુરત માર્કેટયાર્ડ ભાવ | પેટલાદ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | અંકલેશ્વર માર્કેટયાર્ડ ભાવ | રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ભાવનગર માર્કેટયાર્ડ ભાવ | જામનગર માર્કેટયાર્ડ ભાવ | અમરેલી માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | જુનાગઢ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | બોટાદ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | વિસનગર માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ડીસા માર્કેટયાર્ડ ભાવ | હિંમતનગર માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ઊંજા માર્કેટયાર્ડ ભાવ | મોરબી માર્કેટયાર્ડ ભાવ | મહુવા માર્કેટયાર્ડ ભાવ | તળાજા માર્કેટયાર્ડ ભાવ | હળવદ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | પાટડી માર્કેટયાર્ડ ભાવ | રાપર માર્કેટયાર્ડ ભાવ | જસદણ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | સાવરકુંડલા માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ડીસા માર્કેટયાર્ડ ભાવ | પોરબંદર માર્કેટયાર્ડ ભાવ | જમખાંભાળિયા માર્કેટયાર્ડ ભાવ | જામજોધપુર માર્કેટયાર્ડ ભાવ | વિસાવદર માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ધ્રોલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting