અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

રેશનકાર્ડમાં નામ કમી કરવા માટે જરૂરી પુરાવા 2021

રેશનકાર્ડમાં નામ કમી કરવા માટે જરૂરી પુરાવા


રહેઠાણનો પુરાવો (કોઇપણ એક)

 • લાઈટબીલ/વેરાબિલ

ઓળખાણનો પુરાવો

 • ડ્રાઈવિંગ લાઇસન્સ
 • આધારકાર્ડ

અન્ય પુરાવાઓ

 • ઓરીજીનલ રેશનકાર્ડ

સેવા માટે જરૂરી પૂરાવા

 • લગ્ન પ્રમાણપત્ર (જો દીકરી લગ્ન થઇ ગયા હોઈ તો)
 • છૂટાછેડા નું પ્રમાણપત્ર (જો છૂટાછેડા થયેલ હોઈ અને રેશનકાર્ડ માંથી નામ કમી કરવાનું હોઈ તો)
 • મરણદાખલો (જો સભ્ય નું મૃત્યુ થયું હોઈ તો)

ફોર્મ ક્યાં મળશે અને અરજી ક્યાં કરવી?

 • જે તે પુરવઠા વિભાગ ની ઝોન કચેરી/ મામલતદારશ્રી ની કચેરી/તાલુકા વિકાસ અધિકારીની કચેરી.
 • અથવા digitalgujarat વેબસાઈટ પર થી આવેદન કરી શકો છો.
 • ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે દર્શાવેલ લિંકનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting