અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

કિસાન ક્રેડીટકાર્ડ શું છે? | કોને લાભ મળે? | કેટલો લાભ મળે? | અરજી કયાં કરવી? ફુલ માહીતી ૨૦૨૧

કિસાન ક્રેડીટકાર્ડ

કિસાન ક્રેડીટકાર્ડ શું છે? | કોને લાભ મળે? | કેટલો લાભ મળે? | અરજી કયાં કરવી? ફુલ માહીતી ૨૦૨૧


કોને લાભ મળે?

 • બધા ખેડૂતો-વ્યક્તિગત/સંયુક્ત નામે ખેતીની જમીન ધરાવનારાઓ કે જેઓ માલિક તરીકે ખેતી કરે છે.
 • ભાડૂત ખેડૂતો, મૌખિક પત્તેદારો અને ભાગમાં પાક લેનારાઓ.
 • ખેડૂતોના સંયુક્ત જવાબદારી જૂથો (જેએલજી).

કેટલો લાભ મળે?

 • ૫ વર્ષ માટે આ ક્રેડીટ સુવિધા માંન્જુત કરવામાં આવે છે.
 • સરકારશ્રી ધ્વારા વિસ્તાર અને પાક પ્રમાણે પ્રતિ હેક્ટર દીઠ નક્કી કરેલ દર થી ખરીફ ધિરાણ અને રવિ ધિરાણ તેમજ લાંબાગાળાના પાક માટે લાંબાગાળા પાક ધિરાણ મળે છે.
 • રૂપિયા ત્રણ લાખની મર્યાદામાં લીધેલ પાક ધિરાણ શૂન્ય ટકાના વ્યાજદરથી પાક ધિરાણ મળે છે એટલે કે સરકારશ્રી તરફથી ૭ ટકાના દરે વ્યાજ સબસીડી મળે છે. આ સબસીડી મેળવવા માટે નિયત તારીખ પહેલા લોનની ભરપાઈ કરવી પડે છે.
 • ખેડૂતો પોતાની પસંદગી મુજબ બિયારણ, ખાતર અને જંતુનાશક દવા ખરીદી શકે છે.
 • કિસાન ક્રેડીટ કાર્ડમાં રૂપે કાર્ડની સુવિધા આપવામાં આવે છે.


સાધનિક (જરૂરી) પુરાવાઓ

 • અરજીફોર્મ
 • ખેતીની માલિકી હક્કના પુરાવા- ૭/૧૨, ૮-અ ના ઉતારા તિમજ પત્રક ૬ વિગેરે.
 • ચૂંટણી કાર્ડ, રેશનકાર્ડની નકલ,આધારકાર્ડની નકલ,ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ,પાનકાર્ડ , લીઝ કરાર.

અરજી ક્યાં કરવી?

જાહેર ક્ષેત્રની કોમર્શીયલ બેંકો, ખાનગી બેંક અને સહકારી બેંકો ધ્વારા અમલમાં.

અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા લિંક

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting