અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

Primary School Exam OMR Scanning Table Regarding Formate ParipatraPrimary School Exam OMR Scanning Table Regarding Formate Paripatra

● Paripatra : Download

◆ એક એજમાં 4 સ્કેનિંગ ટેબલ પ્રિન્ટ કરી શકાય તેવી ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો

👉 PDF ફાઈલ : ડાઉનલોડ


ઓટોમેટિક નિદાન કસોટી સ્કેનિંગ ટેબલ excel ફાઈલ

👌🏻 એક્સેલ ફાઈલમાં માર્ક્સ લખી તેની ઓટોમેટિક સ્કેનિંગ કોષ્ટક તૈયાર મળશે.. એક પેજમાં 3 સ્કેન કોષ્ટકની પ્રિન્ટ નીકળશે..

🔹SCAN SAT STD 3 & 4 : Download

🔹SCAN SAT STD 5 : Download

🔹SCAN SAT STD 6 To 8 : DownloadToday Home Learning Founded by Harvard and MIT, edX may be a global non-profit that seeks to get rid of three barriers of traditional education: cost, location, and access

edX has quite 20 million learners and a couple of,400 courses from a majority of the top-ranked universities within the world. Open edX is that the open-source platform behind edX, and its hospitable educators and technologists who want to develop new educational tools. additionally, to free courses, edX also offers courses for a fee

Today Home Learning Founded by Harvard and MIT, edX may be a global non-profit that seeks to get rid of three barriers of traditional education: cost, location, and access. edX has quite 20 million learners and a couple of,400 courses from a majority of the top-ranked universities within the world

Open edX is that the open-source platform behind edX, and its hospitable educators and technologists who want to develop new educational tools. additionally, to free courses, edX also offers courses for a fee.

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting