અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

Nidan Kasoti Antargat BISAG Conference Na Agatya na Mudda ane pdf

નિદાન કસોટી અંતર્ગત આજના તારીખ 13-03-2021 બાયસેગ કાર્યક્રમના મુદ્દા

ધોરણ 3 થી 8 ની પ્રથામસત્ર નિદાન કસોટી 2021 માટેનો કાર્યક્રમ જાહેર કરવામાં આવેલ છે.. અને તેના પ્રશ્નપત્રો પણ Email દ્વારા મોકલાવી આપવામાં આવેલ છે.. આ પ્રશ્નપત્રોની ગુપ્તતા જળવાય તે રીતે આયોજન કરી તમામ સ્કૂલોએ કસોટી યોજવાની છે..

આ નિદાન કસોટી માટે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો અંગે તારીખ 13-03-2021 ના રોજ બાયસેગ દ્વારા વંદે ગુજરાત ચેનલ-5 પર સવારે 9:00 થી 9:20 સુધી પ્રસારણ કરવામાં આવ્યું. જેના અગત્યના મુદ્દાઓ અહીં આપેલ છે.. જે તમામ શાળાઓ અને શિક્ષકોએ ખાસ અગત્યના છે.

વિશિષ્ટ પરિસ્થિતિ
● આ વર્ષે વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યક્ષ વર્ગખંડને બદલે જુદાં જુદાં માધ્યમોથી ભણ્યા છે. આ વિશિષ્ટ સ્થિતિમાં થયેલી અધ્યયન ક્ષતિને જાણવાનો હેતુ છે.

વાલી જાગૃતિ
● વાલીઓને પણ જણાવવું કે વિદ્યાર્થી યોગ્ય રીતે કસોટી આપે.

બ્લેન્ડેડ લર્નિંગ
● સામાન્ય સ્થિતિમાં પણ બ્લેન્ડેડ લર્નિંગનો અમલ કરીએ ત્યારે શું ઓનલાઈન ભણાવવું અને શું ઓફલાઈન ભણાવવું તેની વિચારણા થઇ શકે.

પ્રત્યક્ષ વર્ગકાર્યના અભાવની અસરો

● શિક્ષકના પ્રત્યક્ષ વર્ગખંડ કાર્યના અભાવે વિદ્યાર્થીની શૈક્ષણિક સિદ્ધિ પર કેવી અને કેટલી અસર પડે છે તે જાણવું શિક્ષક અને તંત્ર - બંને માટે જરૂરી છે.

શિક્ષણનું આરોગ્ય જાણવાનો પ્રયત્ન
● યાદ રહે , આ કસોટીઓ વિદ્યાર્થીઓના પરિણામ માટે નથી , અસામાન્ય સંજોગોમાં સમગ્ર શિક્ષણતંત્ર પર થતી અસરો જાણવા માટેનો એક પ્રયાસ છે.

કસોટીઓમાં તટસ્થત● કસોટી અંતર્ગત નિરીક્ષણમાં અને પરીક્ષણમાં પૂરી તટસ્થતા જાળવીએ . તો જ સાચું નિદાન થાય અને ઉપચાર પણ સાચો થાય• ઉપચાર માત્ર વર્ગખંડમાં સીમિત નથી , જિલ્લા કે રાજ્ય કક્ષાએ પણ અનુકાર્ય થાય.ભાવિ નિર્ણયો માટે

● આના આધારે ભવિષ્યમાં અભ્યાસક્રમ અંગે મહત્વના નિર્ણયો લઇ શકાય.

માર્કશીટ સાથે સંબંધ નથી
● આ કસોટીમાં મેળવેલ ગુણ વિદ્યાર્થીની માર્કશીટ કે પ્રગતિ પત્રકમાં ગણવાના નથી.

ઉંમરને યોગ્ય અભ્યાસક્રમ રચના માટે

● આગામી સમયમાં NEP 2020 અંતર્ગત નવા અભ્યાસક્રમની રચના થશે ત્યારે આ સર્વેક્ષણનાં પરિણામોનો ઉપયોગ થઇ શકે , કઈ ઉંમરનાં બાળકો માટે કયું વિષયવસ્તુ યોગ્ય છે તે નક્કી કરી શકાય.

કસોટી આયોજન
● ધોરણ 6 થી 8 માં મહત્તમ વિદ્યાર્થી ઓ શાળામાં શિક્ષકની દેખરેખ હેઠળ કે સોટીઓ આપે .
• ઘરે રહીને પણ કસોટી આપશે
• એ પરિણામોનું પૃથક્કરણ અલગથી થશે.

માત્ર નિદાનનો હેતુ
● આ કસોટીઓનો હેતુ માત્ર એ જાણવાનો છે કે બાળકો ઘરે રહીને શું શીખી શક્યાં અને શું ન શીખી શક્યાં

👉 બાયસેગ મુદ્દાની PDF ડાઉનલોડ કરો

👉 તમામ સુચનાઓ માટે લેટર ડાઉનલોડ કરો


◆ આ પણ જુઓ :

‼️ પ્રથમસત્ર નિદાન કસોટી 2021 ‼️

★ પ્રથમ સત્ર નિદાન કસોટી અભ્યાસક્રમ : ધોરણ 3 થી 8
● 15 માર્ચથી શરૂ થતી પ્રાથમિક શાળામાં પરીક્ષા માટે કયા ધોરણ માં કેટલો અભ્યાસ ક્રમ પુછાશે વિષય વાર માહિતી...
👉 અહીં ક્લિક કરો

★ નિદાન કસોટી - માટે સ્કેનિંગ ટેબલ...
● આ સ્કેનિંગ ટેબલનો ઉપયોગ કરી ઓનલાઇન માર્કસની એન્ટ્રી કરવાની છે...
સ્કેનિંગ ટેબલ ડાઉનલોડ કરવા માટે
👉 અહીં ક્લિક કરો

★ પ્રથમ સત્રાંત નિદાન કસોટી - 2021 અંતર્ગત સૂચનાઓ બાબત પરિપત્ર
● કસોટી માટેનું ટાઈમ ટેબલ અને તમામ અગત્યની સૂચનાઓ....
👉 અહીં ક્લિક કરો


★ નિદાન કસોટી ધોરણ 3 થી 5 ની પરીક્ષા કેવી રીતે લેશો ?

● જરૂરી અગત્યની સૂચનાઓ
👉 અહીં ક્લિક કરો

★ નિદાન કસોટી આયોજન ફાઇલ
● ડાયરેકટ પ્રિન્ટ કરીને ફાઇલ બનાવી શકાય
👉 અહીં ક્લિક કરો

★ ધોરણ - 9 થી 12 પરીક્ષા કાર્યક્રમ...
● પ્રથમ પરીક્ષા અને વાર્ષિક પરીક્ષા ક્યારે લેવાશે
👉 અહીં ક્લિક કરો

તમામ સુધી પહોચાડોToday Home Learning Founded by Harvard and MIT, edX may be a global non-profit that seeks to get rid of three barriers of traditional education: cost, location, and access

edX has quite 20 million learners and a couple of,400 courses from a majority of the top-ranked universities within the world. Open edX is that the open-source platform behind edX, and its hospitable educators and technologists who want to develop new educational tools. additionally, to free courses, edX also offers courses for a fee

Today Home Learning Founded by Harvard and MIT, edX may be a global non-profit that seeks to get rid of three barriers of traditional education: cost, location, and access. edX has quite 20 million learners and a couple of,400 courses from a majority of the top-ranked universities within the world

Open edX is that the open-source platform behind edX, and its hospitable educators and technologists who want to develop new educational tools. additionally, to free courses, edX also offers courses for a fee.

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting