અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

Will Rohit Sharma Play Today? Here is Answer

Will Rohit Sharma Play Today? Here is Answer

It is most trending topic now That Rohit Sharma will play today or not in 2nd T20.

But here we come with answer.

During Toss in first T20I Virat Kohli said that Rohit Sharma is Rested for couple of Matches.

Means Rohit Sharma Will be Rested at least for 2 T20.

So Here is less chance of Rohit Sharma to play Today's T20l.

Keep Reading NJView.in For More Update.

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting