અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

The Banaskantha Mercantile Co-operative Bank Ltd. Recruitment for Various Posts 2021


 The Banaskantha Mercantile Co-operative Bank Ltd. Recruitment for Various Posts 2021
The Banaskantha Mercantile Co-operative Bank Ltd. has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. Eligible Candidates advised to refer to the official advertisement and apply for this post. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply are given below.

The Banaskantha Mercantile Co-operative Bank Ltd. Recruitment 2021 Job Details:
Posts:
I.T. Managers (Dy. Manager)
I.T. Managers (Asst. Manager)
Insurance Channel Head
Driver cum Peon (Messenger)
Peon (Messenger)
Educational Qualification:
Please read Official Notification for Educational Qualification details.
Selection Process:


Candidates will be selected based on an interview.
How to Apply ?:
Eligible candidates may send their application & necessary documents to the given address in the advertisement.
Note: Candidates are suggested to read the official notification before applying.

Advertisement: Click Here


Last Date:
22-02-2021
Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting