અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

Punjab National Bank (PNB) Surat Recruitment for Peon Posts 2021


 Punjab National Bank (PNB) Surat  Has Published An Advertisement For Below Mentioned Posts 2021. All Other Details Like Age Limit, Educational Qualification, Selection Process, Application Fee & How to Apply Are Given Below. Pleas Read All Information Carefully Before Applying 

Punjab National Bank (PNB) Surat Recruitment for Peon Posts 2021


🔹Jobs by: Punjab National Bank (PNB) Surat

🔹Post name: Peon

🔹Total vacancies: 10

🔹Education and Qualifications: Std 12 (HSC) Pass. Read Official Notification for Educational Qualification And All Other details.

🔹Experience: No need

🔹Age Limit: 18 to 24 Yeras.  (Please read the official notification for age-relaxation information)

🔹Salary scale: 14,500/- to 28,145/- Rs. 

🔹Last date for application: 01/03/2021

🔹Application Process: The required document and application must be sent post after the given address

🔹Official Website: www.pnbindia.in/

🔹Other required details: Selection Based Interview

Punjab National Bank (PNB) Surat Recruitment for Peon Posts 2021

Imp Links

➺ NOTIFICATION

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting