અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

Punjab National Bank (PNB), Banaskantha, Gandhinagar, Mehsana, Patan, Sabarkantha, Surendranagar Recruitment for Peon Posts 2021


 Punjab National Bank (PNB), Banaskantha, Gandhinagar, Mehsana, Patan, Sabarkantha, Surendranagar has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. Eligible Candidates advised to refer to the official advertisement and apply for this post. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply are given Below.
Punjab National Bank (PNB), Banaskantha, Gandhinagar, Mehsana, Patan, Sabarkantha, Surendranagar Recruitment 2021


Job Details:
Posts: Peon

Educational Qualification:
Please read Official Notification for Educational Qualification details.
Selection Process:

Candidates will be selected based on an interview.
How to Apply ?:
Eligible candidates may send their application & necessary documents to the given address in the advertisement.
Note: Candidates are suggested to read the official notification before applying.

Advertisement: Click HereLast Date: 02-03-2021

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting