અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

PDPU Recruitment for Various Faculty Positions 2021

Pandit Deendayal Petroleum University (PDPU) has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. Eligible Candidates advised to refer to the official advertisement and apply for this post. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply are given below. 

Pandit Deendayal Petroleum University (PDPU) Recruitment 2021


Job Details:

Posts:

Faculty Position in Computer Engineering

Faculty Position in Information Computer Technology

Faculty Position in Economics

Faculty Position in Psychology

Faculty Position in BBA

Faculty Position in Commerce

Educational Qualification: 

Please read Official Notification for Educational Qualification details.


Selection Process: 

Candidates will be selected based on an interview.


How to Apply ?: 

Interested Candidates may Apply Online Through the official Website.

Advertisement & Apply Online: Click Here


Download Quiz Gujarat Android Application: Important Dates:

Last Date to Apply Online: 07-02-2021


You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting