અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

MGVCL Recruitment for Vidyut Sahayak (Junior Engineer – Civil / Electrical) Posts 2021


 MGVCL Recruitment for Vidyut Sahayak (Junior Engineer – Civil / Electrical) Posts 2021 : Madhya Gujarat Vij Company Limited is a Power Distribution Company of erstwhile Gujarat Electricity Board having Offices at different locations in Gujarat State. MGVCL offers a challenging and rewarding career to young and dynamic Graduates. Madhya Gujarat Vij Company Ltd. (MGVCL) Recruitment for Vidyut Sahayak (Junior Engineer – Civil / Electrical) Posts 2021

Total Posts: 22 PostsPost Name:

Vidyut Sahayak (Junior Engineer – Civil): 03 Posts
Vidyut Sahayak (Junior Engineer – Electrical): 19 Posts
Age Limit:

For Unreserved Category : 35 years
For Reserved Category: 40 years on the date of advertisement (Date:21.01.2021)
Educational Qualification : 

Full time/ regular B.E. (Electrical)/ B.Tech (Civil/ Electrical) only from recognized University duly approved by UGC/AICTE with minimum 55% in 7th and 8th Semester without ATKT.
Fees (Non-refundable) : 

Rs.500.00 for UR, SEBC and EWS candidates
Rs.250.00 for ST & SC candidatesHow to Apply: 

Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website.
Important Dates:

Starting Date for Submission of Online Application: 21-01-2021
Last Date for Submission of Online Application: 14-02-2021, 06:00 pm
Notification:Vidyut Sahayak (Junior Engineer – Civil): Click Here
Vidyut Sahayak (Junior Engineer – Electrical): Click HereApply Online & More Details: Click Here

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting