અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

Kendriya Vidyalaya, Junagadh Recruitment for Various Teaching Posts 2021

Kendriya Vidyalaya, Junagadh has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. Eligible Candidates advised to refer to the official advertisement and apply for this post. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply are given below.
Kendriya Vidyalaya, Junagadh Recruitment 2021Job Details:
Posts: Various Teaching Posts
Eligibility Criteria: 
Educational Qualification: 
Please read Official Notification for Educational Qualification details.
Selection Process:
Candidates will be selected based on an interview.How to Apply ?: 
Interested candidates are requested to remain present along with all original certificates to the given address in the advertisement.
Walk-in-Interview: 19-02-2021
 
A mutual fund is a company that pools money from many investors and invests the money in securities such as stocks, bonds, and short-term debt. The combined holdings of the mutual fund are known as its portfolio. Investors buy shares in mutual funds. Each share represents an investor’s part ownership in the fund and the income it generates.

Advertisement: Click Here

A mutual fund is a company that pools money from many investors and invests the money in securities such as stocks, bonds, and short-term debt. The combined holdings of the mutual fund are known as its portfolio. Investors buy shares in mutual funds. Each share represents an investor’s part ownership in the fund and the income it generates.

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting