અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

High Court of Gujarat Recruitment for 38 Court Attendant/ Office Attendant/ Home Attendant – Domestic Attendant Posts 2021 (HC OJAS)


 High Court of Gujarat Recruitment for 38 Court Attendant/ Office Attendant/ Home Attendant – Domestic Attendant Posts 2021 (HC OJAS)

Total Posts: 38 Posts


Posts Name: Court Attendant/ Office Attendant/ Home Attendant – Domestic Attendant (Class – 4)

Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Notification.

How to Apply: Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website https://hc-ojas.gujarat.gov.in

Important Dates:
• Starting Date for Submission of Online Application: 01-03-2021
• Last Date for Submission of Online Application: 31–03-2021

Advertisement: Click HereNotification: Click Here
Apply Online: Click Here

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting