અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

EDII Recruitment for Various Posts 2021

   1. Entrepreneurship Development Institute of India (EDII) has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. Eligible Candidates advised to refer to the official advertisement and apply for this post. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply are given below. 

  Entrepreneurship Development Institute of India (EDII) Recruitment 2021

  Job Details:

  Posts:

  District Entrepreneurship Lead: 08

  Credit Linkage Exper: 07

  District Lead and Market Linkage Exper: 08

  District Promotions and Outreach Exper: 07

  Total No. of Posts: 30

  Educational Qualification: 

  Please read Official Notification for Educational Qualification details.

  Selection Process: 

  Candidates will be selected based on an interview.

  How to Apply ?: 

  Eligible candidates may apply online or send their resume to given email id.

  Note: Candidates are suggested to read the official notification before applying.  Advertisement: Click Here  Last Date: 

  10-02-2021

  You may like these posts

  અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

  Post a Comment

  Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting