અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

IRMA Recruitment 2021 Maru Gujarat

IRMA has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. Eligible Candidates advised to refer to the official advertisement and apply for this post. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply are given below. Keep checking Maru Gujarat regularly to get the latest updates.
IRMA Recruitment 2021

Job Details:

Posts: Research Associate

Educational Qualification: 

Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: 

Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply ?: 

Eligible candidates may apply online through the official website.

Note: Candidates are suggested to read the official notification before applying.Advertisement: Click Here | Apply OnlineLast Date: 

08-02-2021The post has First appeared onMaru Gujarat Official Website.


d with www.marugujarat.in for latest updates

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting