અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

IOCL JEA Recruitment 2021 Maru Gujarat

 images%2B%252848%2529

IOCL JEA Recruitment 2021: Maru Gujarat JobIndian Oil Corporation Limited (IOCL) has published the recruitment notification for the post of Junior Engineering Assistant IV (Production) on iocl.com. Eligible and interested candidates can apply for IOCL Recruitment 2021 through online mode on iocrefrecruit.in from 28 January to 19 February 2021.

Important Dates : 

Starting date for submission of online application:  28 January 2021


Last date for submission of online application: 19 February 2021

IOCL Vacancy Details

Junior Engineering Assistant-IV (Production) – 16 Posts

Pay Scale:

Rs. 25,000-1,05,000/- (Revised)

Eligibility Criteria for IOCL JEA Posts

Educational Qualification and Experience: 

3 years Diploma in Chemical / Refinery & Petrochemical Engg. Or B. Sc. (Maths, Physics, Chemistry or Industrial Chemistry) from a recognized Institute / University with minimum of 50% marks in aggregate for General, EWS and OBC candidates and 45% in case of SC/ST candidates against reserved positions

Age Limit:

18 to 26 years


Selection Process for IOCL JEA Posts


The selection process will comprise of Written Test and a Skill/Proficiency/Physical Test (SPPT) which will be of qualifying nature.

How to apply for IOCL Recruitment 2021 ?

Interested candidates can apply online on IOCL website iocrefrecruit.in from 28 January to 19 February 2021.

Important Link : 

Official Notification Download Here : Click Here


Official Website : Click Here

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting