અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

આજના બજાર ભાવ ( ૬/૧/૨૦૨૧ બુધવાર )

 


આજના બજાર ભાવ


તારીખ : ૦૬/૦૧/૨૦૨૧


દિવસ : બુધવાર


દરેક ભાવ પ્રતી ૨૦ કિલો ના છે.

👉 ઊંઝા માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ
👉 ગોંડલ બજાર ભાવ 
👉 જામનગર બજાર ભાવ 👉 જૂનાગઢ બજાર ભાવ 👉 અમરેલી બજાર 
👉 ડીસા બજાર ભાવ

👉 વિસનગર બજાર ભાવ 
👉 હિંમતનગર બજાર ભાવ 


👉 રાજકોટ બજાર ભાવ


You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting