અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

આજના બજાર ભાવ ( ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ )

 આજના બજાર ભાવ


તારીખ : ૦૨/૦૧/૨૦૨૧


દિવસ : શનિવાર


દરેક ભાવ પ્રતી ૨૦ કિલો ના છે.

👉 ઊંઝા માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ👉 ગોંડલ બજાર ભાવ 

👉 જામનગર બજાર ભાવ 

👉 જૂનાગઢ બજાર ભાવ 
👉 અમરેલી બજાર 👉 ડીસા બજાર ભાવ


👉 વિસનગર બજાર ભાવ 


👉 હિંમતનગર બજાર ભાવ 
રાજકોટ બજાર ભાવ
You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting