અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

આજના બજાર ભાવ ( ૧૨/૧/૨૦૨૦ મંગળવાર )

 તારીખ : 12 જાન્યુઆરી 


વાર : મંગળવાર


દરેક ભાવ પ્રતી ૨૦ કિલો ના છે.
👉ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ ભાવ :

👉ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ 
👉 રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ 

👉 જામનગર માર્કેટ યાર્ડ ભાવ 

👉અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ 

👉જૂનાગઢ બજાર ભાવ 

👉 ડીસા માર્કેટ યાર્ડ ભાવ 


👉વિસનગર બજાર ભાવ 
👉 હિંમતનગર બજાર ભાવ 

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting