અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

આજના બજાર ભાવ ( ૧૧/૧/૨૦૨૦ સોમવાર )

 તારીખ : 11 જાન્યુઆરી 


વાર : સોમવાર


દરેક ભાવ પ્રતી ૨૦ કિલો ના છે.👉ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ ભાવ :


👉ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ 

👉 રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ 

👉 જામનગર માર્કેટ યાર્ડ ભાવ 👉અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ 👉જૂનાગઢ બજાર ભાવ 👉 ડીસા માર્કેટ યાર્ડ ભાવ 

👉વિસનગર બજાર ભાવ 👉 હિંમતનગર બજાર ભાવ 


You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting