અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

આજના બજાર ભાવ ( ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ - બુધવાર ) APMC Market Rate

તારીખ : ૧૩  જાન્યુઆરી ૨૦૨૧

વાર : બુધવાર

દરેક ભાવ પ્રતી ૨૦ કિલો ના છે.


👉ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ ભાવ :
👉ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ 
👉 રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ 


👉 જામનગર માર્કેટ યાર્ડ ભાવ 👉અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ 
👉જૂનાગઢ બજાર ભાવ 
👉 ડીસા માર્કેટ યાર્ડ ભાવ 


👉વિસનગર બજાર ભાવ 


👉 હિંમતનગર બજાર ભાવ 

આજના બજાર ભાવ ( ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ ) APMC Market Rate
Gadag apmc market rate
apmc market Vashi wholesale rates
apmc market Vashi dal rates
apmc market cashew rates
Bagalkot APMC Market rate

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting