અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

આવતીકાલે ફરી ભારત બંધની શક્યતા, આંદોલન બન્યું ઉગ્ર

આવતીકાલે ફરી ભારત બંધની શક્યતા, આંદોલન બન્યું ઉગ્ર

આવતીકાલે ફરી ભારત બંધની શક્યતા, આંદોલન બન્યું ઉગ્ર


👉🏻દિલ્હીમાં કેટલાક દિવસોથી ખેડૂતો કૃષિ વિરોધ કરી અને ઉગ્ર આંદોલન ચલાવી રહ્યા છે.

આ આંદોલનના કારણે તારીખ 1 ના રોજ મીટીંગ કરવામાં આવી હતી ત્યારબાદ તારીખ 3 તારીખ 5 અને તારીખ 9 ના રોજ મીટીંગ કરવામાં આવી હતી છતાં પણ ખેડૂતોના આ વિરોધ નો ઉકેલ આવ્યો ન હતો.

આમ છતાં આંદોલનનો ઉકેલ ન આવતા હવે આંદોલન ઉગ્ર બનવા જઈ રહ્યું છે.


👉🏻ગઈકાલે ખેડૂતો દ્વારા બંધ કરવામાં આવ્યા હતા તથા દિલ્હીની બોર્ડર પણ બંધ કરવામાં આવી હતી.

જોકે આજે નોયડા બોર્ડર ખાલી કરવામાં આવી હતી.


👉🏻ખેડૂતો આજે ટેકટર માર્ચ કરવાના હતા એવી જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.


👉🏻દિલ્હીમાં રહેલા ખેડૂતો એ જો તેમની માગણી સ્વીકારવામાં ન આવે તો ૧૪ ડિસેમ્બરથી ભૂખ હડતાલ પર જઇશું તેવી જાહેરાત કરી હતી.


👉🏻ખેડૂત નેતા ગુરુનમસિંહ ચરૂની એ જણાવ્યું હતું કે પંજાબ થી આવતા ખેડૂતોને તે લોકોએ રોકી રાખ્યા છે પરંતુ તેમણે સરકાર પાસેથી પંજાબથી ખેડૂતોને દિલ્હી આવવા માટે મંજૂરી માગી હતી. અને ત્યારબાદ પણ માગણી સ્વીકારવામાં ન આવે તો 19 ડિસેમ્બર થી હું કર પણ બેસવાની જાહેરાત કરી હતી.


🗒️ એમ એસ પી લેખિતમાં નહીં પરંતુ તેમને કાયદો બનાવવામાં આવે તેવી માગણી કરી હતી.


👉🏻 ઠંડી અને વરસાદ પડવા છતાં ખેડૂતો પોતાની માંગ પર અઢી કર્યા છે અને તેઓ આંદોલન સતત ચલાવી રહ્યા છે તો ભવિષ્યમાં સરકાર તેમની માગણી પૂરી કરે તેવી જ તેઓ લોકોની માંગ છે.

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting