અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

Twitter banter between Daljit Dosanjh and Kangana Raunak goes trending about the farmer protest.

 Twitter banter between Daljit Dosanjh and Kangana Raunak goes trending about the farmer protest.


Diljit Dosanjh support the farmer during their protest in Haryana and other state for their government decision against the farmer.


When Diljit Dosanjh video of old dadi in his Twitter account. Kangana said in her tweet that he used old woman for the protest.She said Diljit Dosanjh 'Karan Johar paltu' in her tweet.


After that Diljit Dosanjh give a reply to her that you are speaking nonsense as he called her 'Dimag to thi hai na tera'yeah you can see a epic battle between these two in the screenshot of Twitte

Photo credit : Twitter

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting