અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

આજનો બજાર ભાવ ( ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦ સોમવાર )

 આજના બજાર ભાવ


તારીખ : ૨૧/૧૨/૨૦૨૦


દિવસ : સોમવાર

📝 નોંધ : દરેક ભાવ પ્રતી ૨૦ કિલોગ્રામ ના છે.

 👉ઊંઝા માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ


👉ગોડલ માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ

👉રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ

 

👉જામનગર બજારભાવ👉જૂનાગઢ બજારભાવ


👉અમરેલી  બજારભાવ
👉 ડીસા  બજારભાવ

                👉વિસનગર બજાર ભાવ 

    👉 હિંમતનગર બજારભાવ          You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting