અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

આજના બજાર ભાવ ( ૧૭/૧૨/૨૦૨૦ ગુરુવાર )

 આજના બજાર ભાવ


તારીખ : ૧૭/૧૨/૨૦૨૦


દિવસ : ગુરુવાર


📝 નોંધ : દરેક ભાવ પ્રતી ૨૦ કિલોગ્રામ ના છે.
બનાસકાંઠા માર્કેટ યાર્ડ.


You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting