અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

આજના બજાર ભાવ ( ૩૧/૧૨/૨૦૨૦ ગુરુવાર )

 આજના બજાર ભાવ


તારીખ : ૩૧/૧૨/૨૦૨૦


દિવસ : ગુરુવાર


દરેક ભાવ પ્રતી ૨૦ કિલો ના છે. 


You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting