અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

આજના બજાર ભાવ ( ૨૨/૧૨/૨૦૨૦ મંગળવાર )

 આજના બજાર ભાવ


તારીખ : ૨૨/૧૨/૨૦૨૦


દિવસ : મંગળવાર


📝 નોંધ : દરેક ભાવ પ્રતી ૨૦ કિલોગ્રામ ના છે.

 👉ઊંઝા માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ
👉ગોડલ માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ


👉રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ

 

👉જામનગર બજારભાવ

👉જૂનાગઢ બજારભાવ
👉અમરેલી  બજારભાવ


👉 ડીસા  બજારભાવ

                👉વિસનગર બજાર ભાવ 


    👉 હિંમતનગર બજારભાવ
          You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting