અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

આજના બજાર ભાવ ( ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦ સોમવાર )

   આજના બજાર ભાવ


તારીખ : ૨૮/૧૨/૨૦૨૦


દિવસ : સોમવાર


દરેક ભાવ પ્રતી ૨૦ કિલો ના છે.

👉 ઊંઝા માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ


👉 ગોંડલ બજાર ભાવ 👉 રાજકોટ બજાર ભાવ
👉 જામનગર બજાર ભાવ 👉 જૂનાગઢ બજાર ભાવ 👉 અમરેલી બજાર 


👉 ડીસા બજાર ભાવ


👉 વિસનગર બજાર ભાવ 
👉 હિંમતનગર બજાર ભાવ 
You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting