અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

આજના બજાર ભાવ ( ૨૬ ડિસેમ્બર શનિવાર )

  આજના બજાર ભાવ


તારીખ : ૨૬/૧૨/૨૦૨૦


દિવસ : શનિવાર


દરેક ભાવ પ્રતી ૨૦ કિલો ના છે. 

👉 ઊંઝા માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ


👉 ગોંડલ બજાર ભાવ 

👉 રાજકોટ બજાર ભાવ

👉 જામનગર બજાર ભાવ 👉 જૂનાગઢ બજાર ભાવ 
👉 અમરેલી બજાર ભાવ

👉 ડીસા બજાર ભાવ👉 વિસનગર બજાર ભાવ 

👉 હિંમતનગર બજાર ભાવ 


You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting