અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

આજના બજાર ભાવ ( ૨૪/૧૨/૨૦૨૦ ગુરુવાર )

 આજના બજાર ભાવ
તારીખ : ૨૪/૧૨/૨૦૨૦
દિવસ : ગુરુવાર
દરેક ભાવ પ્રતી ૨૦ કિલો ના છે.👉 ઊંઝા માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ👉 ગોંડલ બજાર ભાવ 
👉 રાજકોટ બજાર ભાવ

👉 જામનગર બજાર ભાવ 


👉 જૂનાગઢ બજાર ભાવ 


👉 અમરેલી બજાર ભાવ

👉 ડીસા બજાર ભાવ

👉 વિસનગર બજાર ભાવ 

👉 હિંમતનગર બજાર ભાવ 

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting