અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

આજના બજાર ભાવ ( ૧૯/૧૨/૨૦૨૦ શનિવાર )

 આજના બજાર ભાવ


તારીખ : ૧૯/૧૨/૨૦૨૦


દિવસ : શનિવાર


📝 નોંધ : દરેક ભાવ પ્રતી ૨૦ કિલોગ્રામ ના છે.


 👉ઊંઝા માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ


👉ગોડલ માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ

👉રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ
 

👉જામનગર બજારભાવ👉જૂનાગઢ બજારભાવ


👉અમરેલી  બજારભાવ


👉 ડીસા  બજારભાવ

                👉વિસનગર બજાર ભાવ 
    👉 હિંમતનગર બજારભાવ

          You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting