અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

આજના બજાર ભાવ ( ૧૫-૧૨-૨૦૨૦ મંગળવાર )

 આજના બજાર ભાવ. 


તારીખ : ૧૫/૧૨/૨૦૨૦


દિવસ : મંગળવાર


📝 નોંધ : દરેક ભાવ પ્રતી ૨૦ કિલોગ્રામ ના છે.


You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting