અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

હરિયાણામાં અજીબ ઘટના : એક વૃદ્ધના શરીરમાંથી ૨૨૧૫ પથરીઓ કાઢવામાં આવી,ગણવામાં લાગી 70 મિનિટ

હરિયાણામાં અજીબ ઘટના : એક વૃદ્ધના શરીરમાંથી ૨૨૧૫ પથરીઓ કાઢવામાં આવી,ગણવામાં લાગી 70 મિનિટ
ડોક્ટરો પણ નવાઈ પામ્યા હતા એક વેબસાઈટ નું સૌથી વધુ ૧૧૦૭૦ નો રેકોર્ડ છે.

હરિયાણાના કૈથલ વિસ્તારમાં એક વૃદ્ધ શરીરમાંથી ડોક્ટરોએ ૨૨૧૫ કાઢી હતી આ દરમિયાન ડોક્ટરો પણ નવાઈ પામ્યા હતા અને આ પથરીઓ ગણવામાં ૭૦ જેટલી મિનિટ લાગી હતી.

આવૃત શ્રીચંદ તરીકે ઓળખાય છે અને તમને જોઈ પણ દવાખાને લાવવામાં આવ્યા હતા ત્યારબાદ 22 ડિસેમ્બરે ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું હતું.

દવાખાનામાં દૂરબીનથી તેમનું ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું હતું ૪૦ મિનિટના આ ઓપરેશનમાં જથ્થાબંધ પથરીઓની નીકળતા ડોક્ટર તથા વૃદ્ધ ના પરિવાર પણ ચોંકી ગયા હતા.

ડોક્ટરોએ જણાવ્યું હતું કે આ ૨૨૧૫ પથરીઓ ભારતમાં ત્રીજો સૌથી વધારે પથરી નો રેકોર્ડ છે જ્યારે એક વેબસાઇટ અનુસાર વિશ્વમાં ૧૧૦૭૦ રેકોર્ડ છે.

Credit : Divya Bhaskar


You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting