અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

Indian Air Force AFCAT(01/2021) Recruitment 2020 – Apply Online

Indian Air Force

AFCAT 01/2021

Indian Air Force AFCAT(01/2021) Recruitment 2020 – Apply Online for 235 Posts

Application Fee

 • For AFCAT Entry: Rs. 250/-
 • Payment Mode: through Online


Important Dates

 • Starting Date to Apply Online: 01-12-2020
 • Closing Date to Apply Online: 30-12-2020


Age Limit (as of 01-01-2022)

For Flying Branch:

 • Minimum Age: 20 Years
 • Maximum Age: 24 Years
 • Candidates born between 02-01-1998 to 01-01-2002 (both dates inclusive)

For Ground Duty (Technical & Non-Technical) Branch:

 • Minimum Age: 20 Years
 • Maximum Age: 26 Years
 • Candidates born between 02-01-1996 to 01-01-2002 (both dates inclusive).


Qualification

 • Candidates should have passed with a minimum of 50% marks each in Maths and Physics at 10+2 level and
 • Graduation (any Disciplines) or BE/B Tech degree or Candidates who have cleared Section A & B examination of Associate Membership of Institution of Engineers (India) or Aeronautical Society of India in relevant Engg disciplines
 • Degree or PG Degree (Relevant Subjects)


Vacancy Details

AFCAT Entry:- Flying- 69
                       Ground Duty (Technical)- 96
                       Ground Duty (Non – Technical)- 70

NCC Special Entry:- Flying– Not Enclosed


Important Links


Interested Candidates Can Read the Full Notification Before Apply Online

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting