અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

Haryana Health Minister Become first volunteer to take corona virus vaccine Covaxin.

 Haryana Health Minister Become first volunteer to take corona virus vaccine Covaxin.




👉 Haryana Health Minister take trial dose and become volunteer for take Covaxin which is in 3rd phase for trial.


Haryana Health Minister Anil vij administered Trial Vaccine of corona virus vaccine Covaxin at Civil Hospital at Ambala Cant.


Earlier on 20 Nov Covaxin third trial begin and Anil vij come forward and become first volunteer.


Covaxin is developed by Bharat biotech.


You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting