અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

કપાસ અને મગફળી ના ભાવ નો સર્વે

અહી ક્લિક કરો વોટ્સએપ ગ્રૂપ માં જોડાવા
મગફળી નો ભાવ માં પણ ઉછાળો જોવા મળ્યો.

કપાસ ના ભાવ સતત ૨ દિવસ ૧૨૦૦ ની સપાટી એ રહ્યા.

 તમે ભાવ જોયા પછી શું લાગે છે ?


ભાવ વધશે કે ઘટસે? નીચે કૉમેન્ટ માં જણાવો


You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting