અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

STEVE SMITH OPTS OUT OF BBL

 🏏STEVE SMITH OPTS OUT OF BBLPic credit : Steven Smith Instagram

 


With A Promotional event in Lifebuoy with their ipl franchise and an interview with newscorp,

The Australian Ex captain and currently no.1 Test batsman Steven Smith Captain of Royals was asked About his participation in 

UPCOMING BBL SEASON.


The answer was absolutely no.He said there is uncertainty around bubbles.

Then questions around selections.

If someone takes some time of and other guys perform well do they take their spot and other things.

He added, that it is bit hard to be in bubble for ao long and also there are mental problems.

So some time must be given for a normal life even if it is of small periods.It really helps an individual and his family.


Last year smith joined sixers in final and took them to victory.

But this time around it would be hard for any players 

As they will quarantine after Ipl and from NoV 27 they have series starting against India.

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting