અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

Suspense Over Rohit Sharma Fitness 🧐

 Suspense Over Rohit Sharma Fitness 🧐Pic Credit: Rohit Sharma Instagram


Earlier Yesterday BCCI announced Indian Squad for Australia series.


Rohit Sharma is Out of all Formats Squad due to fitness issue.


But Mumbai Indians Social media handle Share Photos and video of Rohit Sharma practice for next Match. 


For fans it is confusing about Rohit Sharma Fitness As they can't Decide about Rohit Injury Update.


Click here to join our Telegram channel For daily updates


We have to Wait for any updates and see Rohit will play Ipl Remaining Match or not.You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting