અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Latest Post

અમરેલી માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ | Amreli APMC Market Yard Bhav 2022

અમરેલી માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ | Amreli APMC Market Yard Bhav 2022

આજના બજાર ભાવ ૨૦૨૨ (૦૧/૦૧/૨૦૨૨) | APMC માર્કેટ યાર્ડ ભાવ ૨૦૨૨

આજના બજાર ભાવ ૨૦૨૨ (૦૧/૦૧/૨૦૨૨) | APMC માર્કેટ યાર્ડ ભાવ ૨૦૨૨

ઘટક - ‘સ્ટોરેજ યુનિટ’ સહાય યોજના

ઘટક - ‘સ્ટોરેજ યુનિટ’ સહાય યોજના

MGVCL Vidyut Sahayak (Electrical Assistant) Practice Test for CBT 2021

MGVCL Vidyut Sahayak (Electrical Assistant) Practice Test for CBT 2021

GSSSB Surveyor Exam (Advt No.: 161/201819) Revised Final Answer Key Declared 2021

GSSSB Surveyor Exam (Advt No.: 161/201819) Revised Final Answer Key Declared 2021

GSRTC Final O.M.R. Exam Merit List for all 15 Mechanic Post 2019-20

GSRTC Final O.M.R. Exam Merit List for all 15 Mechanic Post 2019-20

ઘટક - ‘રોટાવેટર’ સહાય યોજના

ઘટક - ‘રોટાવેટર’ સહાય યોજના

Ankleshwar Nagarpalika Recruitment for J.C.B. and Loader Driver Post 2021

Ankleshwar Nagarpalika Recruitment for J.C.B. and Loader Driver Post 2021

Download Employment News (12 June - 18 June 2021)

Download Employment News (12 June - 18 June 2021)

Indian Coast Guard Recruitment for Yantrik / Navik 01/2022 Batch

Indian Coast Guard Recruitment for Yantrik / Navik 01/2022 Batch

Newest Oldest